پیگهای مورد مصرف در خطوط لوله نفت و گاز

 

از آنجاییکه خطوط لوله به عنوان شاهرگ های اصلی انتقال انرژی در جهان به شمار می روند بایستی به طور مناسب و قابل قبول طراحی و به خوبی نگهداری شوند. اهمیت این امر باعث شده که به تازگی توجه بیشتری به مبحث پیگ و پیگ رانی معطوف شود. با توجه به نیاز صنایع نفت و گاز به انجام سرویس های مورد نظر از جمله:

  • • تمیز نمودن سطح داخلی لوله ازآلودگی ها، زنگ و پوسیدگی ها، رسوبات و مواد ته نشین شده
  • • پاک سازی خط از مایعات و گازها 
  • • جداسازی محصولات مختلف جهت انتقال در یک خط لوله
  • • جابجایی سیال
  • • تست هیدرواستاتیک و ...

این شرکت با توجه به سوابق طولانی در این زمینه آمادگی تولید انواع پیگهای بدنه فلزی - ریختگی تمام پلی یورتان و پیگهای خاص بر اساس تقاضا و عملکرد از سایز 4 تا 56 اینچ را دارا می باشد. برخی پارامترهای طراحی عبارتند از : ضخامت لوله ، نوع سیال ، طول مسیر بهره برداری ، شعاع انحناء خط لوله ، قطر انشعابهای موجود در خطوط لوله. همچنین کاپها و متعلقات از جنس پلی یورتان دارای خواص فیزیکی –مکانیکی از جمله : استحکام کششی ، مقاومت پارگی ، مقاومت سایشی ، بر جهندگی و مقاومت در محیط های حاوی H2S می باشند.